O expedici Lenin borealissimus


I. Základní info:

 • pattern: plnit úkoly zadané katedrou KSGRR
 • pointa: exotika, woe!
 • pokřik: Svalbard, pyčo!
 • čas: 15. - 20. 7. 10
logo expedice
logo

II. Kartografické pokrytí:

základní mapa topografická mapa Longyearbyen mapa Longyearbyen mapa Pyramiden plánek

III. Vědecká náplň expedice:

K celé expedici Lenin borealissimus jsme přišli jak slepí k houslím. Započala to nešťastná náhoda, kdy jsme se při debatách o cestovatelských chutích na příští rok v albertovské jídelně bavili nedostatečně potichu a zaslechlo nás tak několik vyučujích, mezi kterými se to rozkřiklo rychlostí blesku. Zaznělo pár slov o tom, že chceme jet někam na sever, ale už jsme bohužel nebyli vyslechnuti, že tím myslíme České Švýcarsko či autobusem do Děčína, nejtroufalejším nápadem byla Rujána. Akademičtí pracovníci geografické sekce nabyli přesvědčení, že se chystáme snad někam až za polární kruh a začali nás adekvátně úkolovat:

 • Prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D.: dal nám politickou směrnici zdokumentovat nejsevernější busty Iljiče Uljanova. Bližší info neposkytl, pouze nabídl k zapůjčení dřevěný cepín. Neoficiálně nám nařídil neplnit úkoly od doc. Sýkory.

 • Prof. RNDr. Martin Hampl, DrSc.: potřebuje podklady k článku o geografických aspektech společenské transformace ruských hornických osídlení na arktických ostrovech a tamní spádovosti pracovní dojížďky. Další požadavky neměl, pouze v případě instrukcí od prof. Dostála máme úkol sabotovat.

 • Prof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D.: rozšiřuje své zaměření z automobilového průmyslu střední Evropy i na polární oblasti a dal nám za úkol vypracovat pilotní studii disperze montážních hal za polární kruh a jejich ekonomických komparativních výhod. Máme mu zdokumentovat přestavbu tamních brownfields po továrnách na konzervy ve špičková hi-tech inovativní pracoviště světových automobilek.

 • Doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.: potřebuje vypracovat case study o push a pull faktorech imigračních vln do sídel severně od polárního kruhu a časoprostorový snímek těchto imigrantů. Chce to porovnat s vlnami Mexičanů severně od obratníku Raka.

 • Doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.: požádal nás o pomoc s vypracováním teoreticko-metodologického modelu geodemografické problematiky prostorové mobility během polárních nocí. Příležitostně máme sehnat alibi dokazující, že se 10.-18. června nacházel někde hodně daleko od Prahy.

 • Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.: od něj máme za úkol zjistit dlouhodobé změny v land use trvale zmrzlé půdy. Neoficiálně nás též požádal o položení květin k bustě Vladimíra Iljiče.

 • Doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.: zadal úkol zjistit regionální dopady norské fiskální politiky, jejího vztahu k financování místní správy a zanalyzovat tamní subjekty lokálního a regionálního rozvoje ve vztahu k EU. Prý to nesmíme odfláknout, chce si na tom postavit kariéru v Bruselu. Neoficiálně nám také naznačil vhodnost sabotovat úkoly od prof. Hampla.

 • Doc. RNDr. Leoš Jeleček, CSc.: rozšiřuje zaměření ze Severní Ameriky i na Severní Evropu, takže máme zjistit odsuny obyvatel po roce 1945 z tundry a možnosti geogafických exkurzí se zaměřením na historii polárních oblastí.

 • Doc. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.: zadal úkol vypracovat analýzu problematiky velkých měst za polárním kruhem a zmapovat transformace jejich prostorových struktur. Původně trval na Norilsku, ale nakonec mu prý stačí cokoliv v Evropě. Neoficiálně nám sdělil, že v případě úkolů od doc. Jelečka se na ně máme vykašlat, prý stejně nepíše nic vědeckého.

 • Doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.: potřebuje vypracovat statistickou analýzu podmíněností a dynamiky zdravotního stavu obyvatel polárních oblasti a kvality jejich života. Příležitostně máme sehnat alibi dokazující, že se 10.-18. června nacházela někde hodně daleko od Prahy.

 • RNDr. Jiří Vágner, Ph.D.: požádal nás o pomoc s článkem o incentivním a kongresovém cestovním ruchu tundry a druhém bydlení v těchto oblastech. Prý ho zkusí prodat Tomiu Okamurovi.

 • RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.: chce pouze dovézt nějakou levnou ruskou vodku.

 • RNDr. Jana Spilková, Ph.D.: vypracovává hloubkovou analýzu problematiky geografie služeb a kvartérních aktivit za polárním kruhem a na nás je terénní výzkum a sběr dat. Neoficiálně nás požádala o sabotáž úkolů od prof. Dostála.

 • RNDr. Radim Perlín: potřebuje dokončit studii o vlivu změn v agrární politice severských států na stabilitu venkovského osídlení, jejího vztahu k dotačním programům a prostorovému plánování. Společně se studií o tvorbě územních plánů v ruských hornických osadách ji chce použít do primárek v ODS a konečně se tak dostat na kandidátku.

 • RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.: chystá se vypracovat přelomovou práci o suburbanizaci za polárním kruhem. Zaúkoloval nás rozpracovat fenomén zelených vdov v této oblasti.

 • RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.: nemá čas na vlastní výpravu, takže nás požádal o zmapování dopravních systémů se zaměřením na hierarchii dopravních uzlů norsko-ruského pohraničí. Pokud náhodou objevíme nějaké periferní oblasti, máme zmapovat jejich dostupnost z Kardašovy Řečice.

 • RNDr. Ludvík Kopačka, CSc.: během 7h sezení nám vyložil nutnost zjistit dlouhodobý vývoj a změny v arktickém průmyslu s důrazem na transformační a restrukturalizační procesy od Trianonské smlouvy do dneška, jeho širší mezinárodní souvislosti, vývoj a změny sektorové struktury s vazbami na energetiku, fotbal, politiku, lesnictví, Tomáše Baťu, kvintér, Terplan a ODS. Neoficiálně nás ponoukal sabotovat úkoly zadané prof. Dostálem.

 • RNDr. Vít Jančák, Ph.D.: nemohl nikde sehnat údaje o sklizni bambusu ve skandinávských zemích a cukrové třtiny v Rusku. Prý si s tím nějak musíme poradit, jinak nebude mít u studentů respekt.

 • RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.: zadal úkol vypracovat studii kulturní a historické geografie arktických hornických osad. Touto studií chce na akademickém senátu dokázat, že měl celou dobu pravdu, když tvrdil, že je nemůžeme řadit mezi periferie.

 • RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D.: vypracovává rozsáhlou práci o palčivém problému muslimů za polárním kruhem se zaměřením na buňky Al-Kajdy v severní Skandinávii. Nechtěl prozradit, jak naloží s našimi výsledky, takže to bereme jako žold CIA.

 • RNDr. Václav Frajer: potřebuje vypracovat studii o problematice životního prostředí člověka a jeho interakce se zemědělskou činností na trvale zmrzlých půdách. Zobecněním tématu se snaží překonat neúspěch práce o zemědělské činnosti na permafrostu Subsaharské Afriky.

 • RNDr. Dana Fialová, Ph.D.: požádala nás o pomoc s výzkumem outcomingového cestovního ruchu z arktických ostrovů a možností rekreace tamních residentů. Výsledky budou soutěžit s kolegou Vágnerem o přízeň u Tomia Okamury.

 • Prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc.: vypracovává přehled dun, písečných kos a bludných balvanů za polárním kruhem, zaúkoloval nás provést výběrové mapování. Původně chtěl přehled i zapolárních badlands, ale náš čas bude omezený.

 • Doc. RNDr. Bohumír Janský, CSc.: chystá se napsat zásadní práci o vádí v polárních oblastech, naším úkolem je provést primární profilová měření. Práce bude navazovat na předchozí dílo o fenoménu vádí v tajze. Současně nás zaúkoloval pátrat po stopách polárních výprav Rolanda Amundsena a Františka Běhounka, čistě ho zajímaly trofeje pro osobní potřebu. Sám se o to před rokem pokoušel, ale bezvýsledně.

 • RNDr. Jiří Kastner: chce pouze dovézt jakýkoliv chlast

 • RNDr. Luděk Šefrna, CSc.: dal nám za úkol vykopat a zakreslit profil nějaké arktické černozemě. Současně vysílá jinou skupinu pro komparační profil černozemě do Kataru.

 • RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.: potřebuje doplnit mezery v metodologii kreslení arktických batymetrických map. Máme si vybrat nějaké jezero severně od 75° a otestovat jeho novou metodu měření hloubek potápěním. Neoprén nám neposkytl. Neoficiálně nás požádal o přivezení nějaké trofeje po výpravách Doc. Janského ve stopách polárních badatelů.

 • Mgr. Pavel Treml: v disertační práci tohoto emeritního klimatologa opakovaně z regresní analýzy vychází jen těžko uvěřitelný výsledek, který by při potvrzení znamenal (nikoliv Pavlovo první) přepsání klimatologických učebnic. Jedeme ověřit hypotézu, že mezi 70-80° s.š. a 10-30° v.d. nastává babí léto v půlce července.

Ač jsme tedy nedostali žádný výzkumný úkol přesně místopisně zaměřen, z výše uvedného nám vychází jako průsečík pro plnění úkolů návštěva Špicberk. Chtě nechtě jsme tak s dostatečným předstihem zakoupili letenky do Longyearbyenu a naplno se pustili do maratonu příprav na náročnou výzkumnou expedici. Úkolů máme mnoho, hlavní výzkumnou otázkou však bude, zda lidské zdroje pochybných kvalit dokáží po absolvování přípravného soustředění pod vedením Pavla Tremla přežít v oblasti mezi Grónskem a Zemí Františka Josefa.


IV. Průběh expedice:

Cermak Dzurova Jelecek Dostal Sykora Bicik Ourednicek Kalvoda Jansky Frajer Blazek Spilkova Havlicek Sobr Kastner Tomes Fialova Vagner Drbohlav Hampl Pavlinek Chromy Kopacka Marada Treml Perlin Jancak Sefrna klikaci mapa

All your base are belong to us

HOME